Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechten en plichten voor eigenaars van huizen en appartementen

Beeld rechten en plichten huis

Dit stuk overloopt wat er belangrijk is voor burgers om te weten bij de uitrol van FTTH in hun straat en eventueel tegen hun huis of tot in hun appartement. Er zal ook een korte schets gegeven worden van de geldende verplichtingen wanneer u een nieuwbouw plant of een (aanzienlijke) renovatie wilt uitvoeren. 

Op de pagina “eigenaars van appartementsgebouwen” wordt specifiek uitgelegd wat de rechten en plichten zijn van eigenaars van appartementsgebouwen, syndici en projectontwikkelaars (bouwpromotoren).

Uitrol in uw straat?

Operatoren hebben het recht om kosteloos kabels aan te leggen op gevels van huizen voor de uitrol van hun netwerk. Het gevelrecht wordt meer in detail toegelicht op deze pagina.

De aanleg zelf kunt u, als eigenaar, in principe dus niet weigeren (zie artikel 99 van de wet van 21 maart 1991 voor een uitgebreide omschrijving van de rechten en plichten). Hetzelfde geldt voor onderhoudswerken aan deze kabels. Dit wil echter niet zeggen dat u verplicht bent om zich aan te sluiten op het FTTH-netwerk (waarbij de glasvezel tot in uw woning gebracht wordt).

Het gevelrecht geldt voor elke operator en kan, in beginsel, niet geweigerd worden tenzij het gebouw bijvoorbeeld geklasseerd is en er specifieke regels gelden. Het loutere feit dat een andere operator al glasvezel heeft uitgerold op façade, kan dus niet gebruikt worden om een nieuwe aanleg te weigeren.

De operatoren hebben echter wel de verplichting om u vooraf te informeren over de plaats en wijze van de uitvoering van de werken. U hebt bovendien het recht om protest aan te tekenen indien u onvoldoende informatie hebt ontvangen of u niet akkoord gaat met de voorgestelde uitvoering. De operator kan daarna proberen om in dat geval toch nog een akkoord te vinden.

Bij blijvende onenigheid moet de operator u een aangetekend schrijven sturen met een duidelijke omschrijving van de voorgenomen plaats en de wijze van uitvoering van de werken. Hiertegen kunt u protest aantekenen bij het BIPT. Dit moet binnen acht dagen na de ontvangst van het aangetekend schrijven van de operator gebeuren en moet gemotiveerd worden. Dit zorgt ervoor dat de operator niet mag doorgaan met de geplande werken totdat het BIPT daarover een besluit genomen heeft.

Dit wil echter niet zeggen dat u achteraf geen werkzaamheden meer zou kunnen uitvoeren waardoor de kabels verplaatst moeten worden (de werkzaamheden mogen wel niet enkel dat doel hebben). U moet de operator hiervoor twee maanden voor de aanvang van de werkzaamheden via aangetekende brief verwittigen. De kosten voor de verplaatsing van de kabels worden dan betaald door de operator.

Aansluiting tot in uw appartement

Elke eigenaar van een individueel appartement heeft het recht om op zijn kosten glasvezel tot in zijn appartement aan te (laten) leggen, wat betekent dat de gemene delen van het appartement hiervoor mogen gebruikt worden. Voorwaarde is dat de aanleg een optimalisatie van de infrastructuur betekent en dat de mede-eigenaars geen financiële lasten hiervoor moeten dragen.

De stappen zijn:

 • Twee maanden voor aanvang van de werkzaamheden een aangetekende brief versturen aan andere mede-eigenaars;
 • Beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden en een rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur;
 • Mede-eigenaars kunnen besluiten om de werkzaamheden gemeenschappelijk uit te voeren. In dat geval aanvang werkzaamheden binnen 6 maanden na ontvangst brief;
 • Mede-eigenaars kunnen verzet aantekenen binnen 2 maanden na ontvangst van de brief op voorwaarde dat:
  • er zich reeds dergelijke infrastructuur in de betrokken gemene delen in het gebouw bevindt, of;
  • de werkzaamheden belangrijke schade veroorzaken op het vlak van het uitzicht van het gebouw of de gemene delen, het gebruik van de gemene delen, de hygiëne of de veiligheid ervan, of;
  • er geen optimalisatie van de infrastructuur is, of;
  • de geplande werkzaamheden de financiële lasten verzwaren.

Verplichtingen bij nieuwbouw en renovatie

Er bestaat een verplichting (de Broadband Cost Reduction Directive, zie pagina over de BCRD voor meer informatie) die bij nieuwbouw en grondige renovaties oplegt dat het gebouw breedbandklaar is. Dat betekent dat het gebouw moet worden uitgerust met een toegangspunt en fysieke binnenhuisinfrastructuur tussen het toegangspunt van het gebouw en het netwerkaansluitpunt van de woning.  Op deze verplichting kunnen uitzonderingen bestaan, afhankelijk van de keuzes van de bevoegde gewestelijke overheden, zie de Vlaamse, Waalse en Brusselse regelgeving.

Deze verplichting betreft voornamelijk meergezinswoningen aangezien bij een standaardhuis het netwerkaansluitpunt hetzelfde is als het toegangspunt van het gebouw. Voor meer informatie bij appartementen, zie de pagina over appartementsgebouwen.

Doelgroepen :