Overslaan en naar de inhoud gaan

Glasvezel en het milieu

figuur milieu en smart cities

De impact van digitalisering op het milieu

De groeiende aandacht voor de klimaatverandering leidt tot een groter bewustzijn van de impact van technologie op het milieu. Hierbij is digitalisering een van de hefbomen voor een lagere CO2-uitstoot. Digitalisering zorgt immers voor het ontstaan van nieuwe toepassingen die het mogelijk maken om efficiënter te gaan werken, energie te besparen en zo een groenere samenleving te creëren. Dit wordt het enabling effect van digitalisering genoemd.

De digitale sector zelf heeft uiteraard ook rechtstreeks een impact op het milieu. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de uitstoot die de sector zelf veroorzaakt en hierbij te kiezen voor de meest energie-efficiënte technologie.

De milieu-impact van glasvezel

Ook glasvezel draagt bij tot de verdere digitalisering dankzij zijn hoge bandbreedte, lage latency (vertraging) en grote betrouwbaarheid. Zo kunnen dankzij glasvezel sneller grote hoeveelheden data verstuurd worden, wat bijvoorbeeld nodig is voor zorg op afstand, zelfrijdende auto’s, en andere data-afhankelijke innovaties die leiden tot een groenere samenleving.

Het glasvezelnetwerk verbruikt zelf ook energie. Uit verschillende studies (zoals deze studie van BREKO) blijkt echter dat een FTTH-netwerk aanzienlijk minder energie verbruikt dan de traditionele netwerken zoals kabel en koper. De oorzaken hiervan zijn:

  • Het lichtsignaal in de vezel wordt minder verzwakt waardoor het over langere afstanden verstuurd kan worden. De elektrische pulsen in de koper- of kabelnetwerken daarentegen moeten versterkt worden. Dit betekent dat er daar meer actieve apparatuur nodig is, wat tot een hoger energieverbruik leidt. Zo kan met een lichtsignaal van 1 watt data verzonden worden over meer dan 300m, terwijl een kabelnetwerk 3,5 watt nodig heeft om 100m te overbruggen.
  • Glasvezelnetwerken bieden hogere snelheden aan dan kopernetwerken waardoor er met dezelfde hoeveelheid energie meer informatie verstuurd kan worden.
  • De productie van glasvezel vraagt slechts 0,01% van de CO2-uitstoot vereist voor dezelfde lengte koperdraad. Er moeten immers nauwelijks grondstoffen ontgonnen worden omdat glasvezel vooral bestaat uit SiO2 (silica) dat overal op aarde aanwezig is en waarvoor (in tegenstelling tot koper) geen milieubelastende ontginning nodig is.
  • Glasvezel heeft minder onderhoud nodig.
  • Glasvezel heeft een zeer lange levensduur en is toekomstgericht: hogere snelheden zijn mogelijk door de apparatuur te vervangen waarbij de glasvezel zelf lange tijd kan meegaan.

Over zijn gehele levensduur is FTTH de meest energie-efficiënte technologie. Vanuit een milieuperspectief is het dan ook aangewezen om over te schakelen naar een glasvezelnetwerk en het oude kopernetwerk uit te schakelen. Zo geeft deze studie van WIK aan dat een complete overstap naar glasvezel een reductie in het energieverbruik van 80-90% mogelijk kan maken, afhankelijk van de gekozen architectuur.

Samengevat verhoogt het gebruik van glasvezel de digitaliseringsgraad in andere sectoren zodat deze groener kunnen worden, maar draagt het ook zelf bij tot een groenere samenleving door een lager energieverbruik in vergelijking met de bestaande koper- en kabelnetwerken.